Thiếu Hiệp Tây Nhai - Xiya Hero

Thiếu Hiệp Tây Nhai trong bối cảnh xưa, hiệp khách đã biến thành một loại nghề nghiệp thời đại hậu giang hồ, mọi người chỉ cần tham gia như thi vào trường cao đẳng hoặc khoa cử, giống như quy chế kiểm tra hiệp, liền có hi vọng trở thành đại hiệp, mà nhân vật chính đam mê phát minh ...

Thời Lượng: 30 phút

Năm Phát Hành: 2016

0.0