Mầm Sống Hiểm Họa - Life

Phim Life Tựa việt (Mần Sống Hiểm Họa) mở đầu bằng phát hiện vĩ đại của một đoàn phi hành gia đa quốc tịch trên trạm không gian quốc tế. Sau nhiều ngày vất vả, họ đã tìm được một mầm sống từ sao Hỏa. Sự sống đến từ một hành tinh khác – điều này có ý nghĩa vô ...

Thời Lượng: 104 phút

Năm Phát Hành: 2017

6.9