Cuộc Chiến Tàu Ngầm - Das Boot

Das Boot là phim nói về chiếc tàu ngầm U2 do viên thuyền trưởng dày dạn kinh nghiệm điều khiển tiến ra khơi hòng sẽ lập chiến công vang dội. Và trên chuyến đi đó có một quan sát viên của Hải quân - Lieutenant Werner. Những tưởng sẽ là một chuyến đi nhớ đời và tự hào nhưng Lieutenant ...

Thời Lượng: 208 phút

Năm Phát Hành: 1981

8.4

Từ Khóa:Thriller, TOP 250 IMDB