Căn Phòng Ranh Giới - Flatliners

Liệu cái chết đã phải hành trình cuối cùng? Nhóm bạn gồm năm sinh viên y khoa táo bạo và liều lĩnh - Nelson (với diễn xuất của Kiefer Sutherland), Rachel (Julia Roberts), David (Kevin Bacon), Joe (Billy Baldwin) và Randy (Platt) quyết định sẽ thách thức số phận, vượt qua rào cản cuối cùng trên hành trình khám phá ...

Thời Lượng: 115 phút

Năm Phát Hành: 1990

6.6